Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2011

Yamiczek
2816 cd10
Dream guy <3
Reposted bypanda3 panda3

July 23 2011

Yamiczek
7440 fe5e
Reposted fromme-gusta me-gusta viapsyence psyence
Yamiczek
5496 c855

Morgan FTW

Reposted fromsawb sawb viapsyence psyence
Yamiczek
My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy 
zdobywcy kosmosu
wstydzimy się 
miękkich gestów 
czułych spojrzeń 
ciepłych uśmiechów 

Kiedy cierpimy 
wykrzywiamy lekceważąco wargi 

Kiedy przychodzi miłość 
wzruszamy pogardliwie ramionami 

Silni cyniczni 
z ironicznie zmrużonymi oczami 

Dopiero późną nocą 
przy szczelnie zasłoniętych oknach 
gryziemy z bólu ręce 
umieramy z miłości

— M. Hillar
Reposted fromkaqla kaqla viapsyence psyence

June 15 2011

Yamiczek
4809 8ea7

June 12 2011

Yamiczek
6880 3f37
Reposted fromgrzyps grzyps

June 09 2011

Yamiczek
9153 ca93
Reposted byemptymoorland emptymoorland

April 16 2011

Yamiczek
W starożytnej Grecji Sokrates był szeroko znany ze swojej mądrości. Pewnego razu ten wielki filozof spotkał swojego znajomego, który biegł właśnie do niego by mu coś powiedzieć:
- Sokratesie czy ty wiesz, co właśnie usłyszałem o jednym z twoich studentów?
- Zaczekaj chwilę - przerwał mu Sokrates - zanim mi to powiesz chciałbym, byś przeszedł pewien test. Nazywa się testem "Potrójnego filtru"
- Potrójny filtr?
- Dokładnie - kontynuował Sokrates - Zanim powiesz coś o moim studencie, spróbujmy przefiltrować to, co chcesz moi powiedzieć. 1-Pierwszy filtr to prawda. Czy upewniłeś się, że to co słyszałeś o moim studencie jest w 100% prawdziwe?
- No nie, właściwie to tylko to słyszałem...
- Dobrze, czyli właściwie nie wiesz czy to jest prawda czy fałsz...Przejdźmy do filtru drugiego, filtr dobroci. Czy to, co chcesz mi powiedzieć jest czymś dobrym?
- Raczej nie, właściwie to coś przeciwnego
- Czyli chcesz mi powiedzieć o nim cos złego, nie wiedząc nawet czy to jest prawda.
Mężczyzna potrząsnął ramionami z zawstydzeniem a Sokrates kontynuował:
- Nadal możesz pomyślnie zdać ten test, bo mamy trzeci filtr: użyteczności. Czy to co chcesz mi powiedzieć o moim studencie jest dla mnie użyteczne?
- Nie specjalnie.
- Zatem - podsumował Sokrates - jeżeli chcesz mi powiedzieć coś, o czym nie wiesz czy jest prawdziwe, ani dobre ani też użyteczne dla mnie... To po co mi to w ogóle mówić?
Mężczyzna poczuł porażkę i był zawstydzony.
To jest powód, dla którego Sokrates był uważany za najwybitniejszego filozofa i darzony takim wielkim szacunkiem.
To również wyjaśnia, dlaczego nigdy się nie dowiedział, że Platon posuwał jego żonę.
Reposted fromnanoknee nanoknee viatentego tentego

April 13 2011

Yamiczek
6724 fd92 500
Reposted byalkorBiskupTUVimcitiesofnightsahanarchistycznychrabaszcz92feliksfrunemanpoppyVilldeo

April 12 2011

Yamiczek
7862 bf93

April 07 2011

Yamiczek

March 14 2011

9402 72eb
Reposted fromtechdeco techdeco viapsyence psyence
Yamiczek
6621 6371 500
Obi-Wan mal ehrlich ;)
Reposted fromlilidh lilidh viapsyence psyence
Yamiczek
Yamiczek
Jak się nie podoba, to wiesz, gdzie są drzwi i nie zapraszam ponownie ;P
Yamiczek
6744 a4f4
Ale ciacho... ___^___    <3

March 06 2011

Yamiczek
4830 e39d
8823 6534

jajajajajaja, a lo que hemos llegado!

Reposted fromnani nani viamika-el mika-el
Yamiczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl